Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

CALL

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

MULTS

POINTS

FINAL SCORE

MODE

ΘΕΣΗ

SX24STG/P

A1

78

686

53.508

SSB ALL BAND

1

SV7JAR

A1

36

1.375

49.500

SSB ALL BAND

2

SV1AAK/SV3/P

A1

11

53

1.265

SSB

3

sx7w

A2

127

3405

432435

SSB ALL BAND

1

SX8GR/P

A2

75

1.533

114.975

SSB ALL BAND

2

SV1BJY

B1

16

7.846

125.536

SSB

1

SX8GR/P

Β1

13

5.456

70.928

SSB

2

SZ8L

B2

32

34.400

1.100.800

SSB

1

SX7W

B2

9

3.978

35.802

SSB

2